Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług na stronie www.headshot.com.pl stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) przez Black Pearl "Andrzej Kliber", NIP: 9880254446, adres siedziby: ul. Wilcza 19/9, 56-120 Brzeg Dolny, woj. Dolnośląskie.